Cistenie Pozemku

  • Odstranovanie cca 50 ks koreňov stromov