Rozvody - voda, kanál a elektrina

Rodinný dom Veľký Šariš 

  • Voda a elektrina  300mm lyžicou, hĺbka výkopu 1500mm
  • Kanál 600mm lyžicou , hĺbka výkopu 1500mm, dĺžka cca 120m
  • Výkop pre vodomernú šachtu, následné pripojenie k vodovodnému potrubiu