Vykop inžinierskych siéti

Požiadavkou bolo urobiť výkop pre uloženie vodovodneho potrubia. Išlo o prevažne štrkový podklad, čo trocha rozšírilo šírku výkopu o niekoľko cm. Vec ktorú pri kopaní nedokáže nikto odhadnuť. 

  • Bola použitá lyžica o šírke 300mm.
  • dlžka výkopu cca 30m