Výkop vodovodnej prípojky

Požiadavkou bolo prepojenie studne s rozvodmi vody pri fasáde domu.

  • hlbka výkopu cca 150cm
  • dlžka výkopu 10m
  • šírka výkopu 300mm (požiadavkou bolo rozšírenie výkopu pri studni a dome kôli lepšej manipulácií pri zapájaní)