Výkopove práce Dom #1

Vykonané práce:

  • Výkop koreňov stromov
  • Zrovnanie svahovitého terénu (hĺbka z hornej strany cca 80-100cm). Hlina bude použitá na dorovanie spodnej časti pozemku
  • Vytvorenie nájazdovej rampy k pozemku pre motorové vozidlá
  • Výkop základových pásov (600mm lyžicou)